Sådan vælger du den rigtige den rigtige uddannelse

Det kan være svært og stressende at skulle vælge uddannelse, for tænk nu hvis du vælger den forkerte, eller du ikke kan komme ind på sit drømmestudie. Hvordan ved du overhovedet, hvad dit drømmestudie er? Skal du vælge at uddanne sig til ingeniør, læge eller sygeplejerske, fordi du konstant hører i medierne, at der er mange jobs i netop disse brancher, eller skal du tænke strategisk og forsøge at forudse, hvilke uddannelser, der vil være brug for om 5, 7 eller 10 år?! Det er nemt nok at søge om optagelse på en uddannelse, men det er svært, når man ikke ved hvad man skal søge ind på.

Vi har samlet nogle råd, der måske kan gøre det lettere at beslutte hvilken uddannelse, man ønsker at søge ind på.

 

Din personlighed vil præge dit studievalg

I et studie færdiggjort fra Aarhus Universitet i 2015 fandt tre psykologer ud af, at der er fem personlighedstræk, som er med til at til at forme vores uddannelsesvalg. Det er fem personlighedstræk, som alle mennesker besidder i større eller mindre grad. Det er nemlig ikke nok at kigge på hvilke fag, man er god til, eller hvor man får de højeste karakterer, men det handler også om at vælge en uddannelse, hvor det efterfølgende job, passer til ens personlighed og temperament. Studiet var opbygget ved at gennemgå spørgeskemaer, som 1000 studerende havde udfyldt. De udfyldte spørgeskemaet, da de netop var startet på studiet og igen 6 år efter.

 

Studiet viste følgende:

 

Emotionelle reaktioner

Der er forskel på, hvor følsomme mennesker er. Nogle bekymrer sig mere end andre og har stærkere følelsesmæssige reaktioner end andre. Afhængig af hvordan vi reagerer i forhold til omverden, vil det påvirke hvilken uddannelse, vi vælger. Ifølge studiet oplevede økonomistuderende en lav grad af bekymring ? modsat studerende fra humaniora.

 

Samvittighedsfuldhed

Studerende, der er meget samvittighedsfulde og pligtopfyldende, har generelt en større chance for at gennemføre det pågældende studie og tilmed få høje karakterer. Medicin- og psykologistuderende scorer højest på trækket, mens humaniorastuderende scorer lavest.

 

Udadvendthed

På studier som statskundskab og medicin er der ifølge studiet flere studerende, der scorer højt på dette træk og som dermed er mere udadvendte og selskabelige. De mere stille og introverte studerende vælger i højere grad de naturvidenskabelige fag.

 

Sympati og venlighed

Dette træk er kendetegnet ved, at man føler stor sympati for andre mennesker og er tillidsfuld og venlig. Her scorer studerende fra humaniora højest, mens studerende fra økonomi og jura scorer lavest.

 

Åbenhed

Hvis man er åben overfor nye idéer, værdier og handlinger, har man en tendens til at vælge studier som psykologi, statskundskab eller fag på humaniora. På jurastudiet derimod, scorer de studerende lavt på åbenhedstrækket.

 

Ovenstående er blot resultater af studiet, og det kan måske syne en smule generaliserende. Alligevel kan studiet bruges som inspiration, når du skal vælge uddannelse.

 

Den rigtige uddannelse findes måske ikke

Der er tusindvis af uddannelser, og der er helt sikkert også en uddannelse, der passer til dig. Måske ved du allerede nu, om du ønsker en mere teknisk uddannelse, eller om du drømmer om at arbejde med mennesker. Når du skal vælge uddannelse, er det vigtigt at vælge efter interesse, og ikke hvad samfundet dikterer er den bedste uddannelse. Det er også vigtigt at være realistisk, så hvis dit gennemsnit er langt fra optagelseskvotienten på psykologi, bør du måske finde en anden uddannelse, som måske har noget tilfældes med psykologi.

 

Inden du søger ind på en uddannelse, er det også vigtigt, at du gør op med dig selv, om den måde, hvorpå uddannelsen er skruet sammen, passer til dit temperament. Overvej hvordan du har det med gruppearbejde eller forelæsninger i store auditorier. Tag ud på uddannelsesstedet og sæt sig ind i, hvordan undervisningen er bygget op, så er du bedre i stand til at vurdere om uddannelsen passer til dig.

 

Forsøg at lade være med at stresse over at skulle vælge Den Rigtige Uddannelse. Tag det med ro og læg ønsket om at vælge strategiske fra dig. Fokuser på dine interesser og besøg uddannelsesstedet og mærk stemningen.